Kategorija -Opšte

Najskuplja reklama na svetu

Čelnici i saradnici kompanije Chanel, 70-tih godina zaključuju da je njihov brend, parfem „No 5“ izgubio svoju ekskluzivnost. Odlučuju se na izuzetno hrabar, a bome i potez koji je ovu kompaniju i te kako koštao.

Dalje

Da li ste znali da se već dugi niz godina održava festival sirćeta. Neobičan festival sirćeta se održava već dugi niz godina u Manastiru Lagrangevil (Lagrangeville) u Americi i uvek u julu mesecu.

Dalje
Opšte

Vašari i Panađuri

Vašar ili ti panađur nije poznat samo na ovim prostorima, jer ga organizuju i drugi narodi. Međutim vašar u Srbiji ipak ima i neke posebno značajne društvene funkcije.

Dalje
Opšte

Pazari, vašari i sajmovi u BiH

Nastanak vašara ili pazara, kao i sajmova, vezuje se za trgovinu u srednjem veku. Na samom početku tih manifestacija, odvijala se razmena proizvoda između trgovaca...

Dalje
Opšte

Panađur u Valjevu

Čuveni Valjevski Panađur-i (Vašari), bili su izuzetno važni za razvoj trgovine u ovom mestu i okolini. Tada su bila poznata dva panađura koja su trajala po tri dana o...

Dalje
Opšte

Puračićki vašar

Verovatno jedna od najstarijih tradicija mesta Purašić u BiH je pazarni dan koji se održava četvrtkom. Ideja o pokretanju pazarnog dana, pokrenuta je za vreme Turske...

Dalje
Opšte

Rumski vašar

Rumski vašar je najverovatnije najstariji vašar na Balkanu. Kupci i prodavci iz svih krajeva regije, dolaze na rumski vašar već vekovima.

Dalje
Opšte

Istorijat svetskih sajmova

Poznati svetski sajmovi vode poreklo od Francuske tradicije organizovanja nacionalnih izložbi. Tradicija organizovanja ovakvog tipa sajamskih izložbi, doživela je svoj...

Dalje
Opšte

Istorijat sajmova

Sajam (Faire or Fayre) se smatra mestom okupljanja ljudi, a svrha okupljanja su komercijalne ili zabavne aktivnosti. Sajmovi obično traju 1 dan, nekoliko dana, a ima...

Dalje
Opšte

Marketing u Antici

Mnoge studije su dokazale, da su se još u antičko doba proizvodi, brendirali, označavali se i pakovali pre prodaje. Nakon gradske revolucije u Mesopotamiji, koja se...

Dalje

Reklame

Postovi