Kategorija -Opšte

http://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/05/3.jpg

Iako se sama definicija avio kompanije može razlikovati od zemlje do zemlje, avio kompaniju definišu i kao avion namenjen za prevoz više putnika ili tereta u komercijalnim servisima.

Dalje
Opšte

Istorijat kofera

Čovek je putovao čak i u praistorijskim vremenima, a poznato je da je uvek bio nomad po prirodi.

Dalje
Opšte

Istorijat autobusa

Zanimljivo je da su autobuse na samom početku nazivali „Coach“ (Trener) ili Trener Motora (Motor Coach).

Dalje
Opšte

Prva auto škola

Frank Palmer-Speare (Frank Palmer Speare), pokreće 1909. godine prvu auto školu u Bostonu. Zanimljivo je da je nakon toga prodaja automobila između 1900 i 1903. godine u...

Dalje
Opšte

Najskuplja reklama na svetu

Čelnici i saradnici kompanije Chanel, 70-tih godina zaključuju da je njihov brend, parfem „No 5“ izgubio svoju ekskluzivnost. Odlučuju se na izuzetno hrabar, a bome i...

Dalje
Opšte

Manastirski festival sirćeta

Da li ste znali da se već dugi niz godina održava festival sirćeta. Neobičan festival sirćeta se održava već dugi niz godina u Manastiru Lagrangevil (Lagrangeville) u...

Dalje
Opšte

Vašari i Panađuri

Vašar ili ti panađur nije poznat samo na ovim prostorima, jer ga organizuju i drugi narodi. Međutim vašar u Srbiji ipak ima i neke posebno značajne društvene funkcije.

Dalje
Opšte

Pazari, vašari i sajmovi u BiH

Nastanak vašara ili pazara, kao i sajmova, vezuje se za trgovinu u srednjem veku. Na samom početku tih manifestacija, odvijala se razmena proizvoda između trgovaca...

Dalje
Opšte

Panađur u Valjevu

Čuveni Valjevski Panađur-i (Vašari), bili su izuzetno važni za razvoj trgovine u ovom mestu i okolini. Tada su bila poznata dva panađura koja su trajala po tri dana o...

Dalje
Opšte

Puračićki vašar

Verovatno jedna od najstarijih tradicija mesta Purašić u BiH je pazarni dan koji se održava četvrtkom. Ideja o pokretanju pazarnog dana, pokrenuta je za vreme Turske...

Dalje

Reklame