Kategorija - Opšte

Istorija Opšte

Manastirski festival sirćeta

Da li ste znali da se već dugi niz godina održava festival sirćeta. Neobičan festival sirćeta se održava već dugi niz godina u Manastiru Lagrangevil (Lagrangeville) u...

Dalje
Istorija Opšte

Vašari i Panađuri

Vašar ili ti panađur nije poznat samo na ovim prostorima, jer ga organizuju i drugi narodi. Međutim vašar u Srbiji ipak ima i neke posebno značajne društvene funkcije.

Dalje
Istorija Opšte

Panađur u Valjevu

Čuveni Valjevski Panađur-i (Vašari), bili su izuzetno važni za razvoj trgovine u ovom mestu i okolini. Tada su bila poznata dva panađura koja su trajala po tri dana o...

Dalje
Istorija Opšte

Puračićki vašar

Verovatno jedna od najstarijih tradicija mesta Purašić u BiH je pazarni dan koji se održava četvrtkom. Ideja o pokretanju pazarnog dana, pokrenuta je za vreme Turske...

Dalje
Istorija Opšte

Rumski vašar

Rumski vašar je najverovatnije najstariji vašar na Balkanu. Kupci i prodavci iz svih krajeva regije, dolaze na rumski vašar već vekovima.

Dalje
Istorija Opšte

Istorijat svetskih sajmova

Poznati svetski sajmovi vode poreklo od Francuske tradicije organizovanja nacionalnih izložbi. Tradicija organizovanja ovakvog tipa sajamskih izložbi, doživela je svoj...

Dalje
Istorija Opšte

Istorijat sajmova

Sajam (Faire or Fayre) se smatra mestom okupljanja ljudi, a svrha okupljanja su komercijalne ili zabavne aktivnosti. Sajmovi obično traju 1 dan, nekoliko dana, a ima...

Dalje

Reklame

apartmani Zlatar

Reklame