Oglašavanje

Agencija Magic Line

ib3 image
Bilbordi
Ponuda reklamnih panoa odgovarajućih
dimenzija i materijala. Dizajn kao i montaža.
Profesionalno i povoljno.
dalje
ib3 image
Megabordi
Mega billboard reklamni plakati koji se
najčešće korisite na putevima, i drugim
velikim otvorenim površinama.
dalje
ib3 image
Led Ekrani
LED Ekrani su novost na tržištu.
Primene su neograničene.
dalje
ib3 image
Fasade
reklame na fasadama zgrada
kao prostor za oglašavanje
dalje
ib3 image
Unutrašnje Brendiranje
brendiranje i reklama
unutar prostora u Autobusima
dalje
ib3 image
Spoljašnje brendiranje
brendiranje i reklama
po spoljnoj površini Autobusa
dalje

Marketing agencija MAGIC LINE svojim klijentima pruža kompletan marketing servis od osmišljavanja kampanja do realizacije.

Nakon dvadesetogodišnjeg iskustva klijentima smo u mogućnosti da pružimo sve vidove oglašavanja.

telefoni:

+381 35 81-00-217
+381 63 162-08-07,