Oglašavanje

Agencija Magic Line

Bilbordi
Ponuda reklamnih panoa odgovarajućih
dimenzija i materijala. Dizajn kao i montaža.
Profesionalno i povoljno.
dalje
Megabordi
Mega billboard reklamni plakati koji se
najčešće korisite na putevima, i drugim
velikim otvorenim površinama.
dalje
Led Ekrani
LED Ekrani su novost na tržištu.
Primene su neograničene.
dalje
Fasade
reklame na fasadama zgrada
kao prostor za oglašavanje
dalje
Unutrašnje Brendiranje
brendiranje i reklama
unutar prostora u Autobusima
dalje
Spoljašnje brendiranje
brendiranje i reklama
po spoljnoj površini Autobusa
dalje

Marketing agencija MAGIC LINE svojim klijentima pruža kompletan marketing servis od osmišljavanja kampanja do realizacije.

Nakon dvadesetogodišnjeg iskustva klijentima smo u mogućnosti da pružimo sve vidove oglašavanja.

telefoni:

+381 35 81-00-217
+381 63 162-08-07,