Obrazovanje i edukacija

CENTAR ZA OBRAZOVANJE, EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U JAGODINI

Kreiramo tvoj siguran put do posla iz snova

Centar za obrazovanje u Jagodini Vam nudi mogućnost studiranja na:

Fakultet društvenih nauka Beograd– osnovne i master studije na smerovima Ekonomija i Digitalni mediji i komunikacije
https://www.fdn.edu.rs/fakultet-drustvenih-nauka

Fakultetu za primenjeni menadžment ekonomiju i finansije (MEF) – Menadžment u sportu, zdravstvu, turizmu, medijima i komunikologiji; Ekonomija; Primenjene informacione tehnologije. Svi smerovi imaju akreditovane osnovne i master akademske studije.
https://mef.edu.rs/

Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe iz Novog Sada na osnovnim i master akademskim studijama na smeru Opšte pravo
http://www.pravni-fakultet.info/

Univerzitetu “Bijeljina”: Farmaceutski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Fakultet za psihologiju, Poljoprivredni fakultet.
http://www.ubn.rs.ba/

Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi strukovnih studija– sportski trener, sportski menadžer, strukovna medicinska sestra i strukovni fizioterapeut.
http://www.vss.edu.rs/

Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Beograda, (osnovne, specijalističke i master strukovne studije) https://vpsbeograd.edu.rs/

Nezavisni univerzitet Banjaluka – NUBLFakultetu za ekologiju– osnovne i master akademske studije na smerovima Zaštita na radu i Zaštita životne sredine
Pedagoški fakultet– osnovne i master studije na smerovima: Razredna nastava i Predškolsko vaspitanje https://nubl.org/

FIMEK (Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment) iz Novog Sada– osnovne i master akademske studije na smerovima Drumski saobraćaj i transport, Softvresko inženjerstvo
http://www.fimek.edu.rs/

Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad– diplomirani politikolog
https://www.fepps.edu.rs/

Univerzitet PIM (Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka)
Tehnički fakultet – Grafički inženjering i dizajn, Industrijsko inženjerstvo i menadžment- energetska efikasnost i zelena energija http://univerzitetpim.com/

Visoka poslovna tehnička škola Doboj– smerovi Mašinstvo i Menadžment u bezbednosti
http://www.vpts-doboj.info/

Svi fakulteti rade po akreditovanim studijskim programima i imaju dozvolu za rad. Takođe imaju i akreditovane online studije na daljinu (DLS- Distance learning system). Mogućnost plaćanja školarine na 12 rata, u cenu školarine su uračunati ispiti, udžbenici i overa semestra.

Centar vam nudi i mogućnost pohađanja srednjih škola, kako redovne nastave, tako i vanredne dokvlalifikacije i prekvalifikacije.

Gimnazija Prestiž
-sportski smer, informatički smer

Srednja poslovno tehnička škola
– Ekonomija, pravo i administracija (tehničar obezbeđenja, ekonomski tehničar, finansijski tehničar)
– Mašinstvo i obrada metala (automehaničar, mašinbravar, mehaničar termoenergetskih postrojenja, mehaničar grejne i rashladne tehnike, thničar grejanja i klimatizacije, sutomehaničar-specijalista, zavarivač- specijalista, bravar- specijalista, mehaničar alatnih mašina- specijalista, mehaničar termoenergetskih postrojenja- specijalista, instaler grejanja i klimatizacije- specijalista, mašinski tehničar, tehničar mašinske nergetike, brodomašinski tehničar)
– Elektrotehnika (elektrotehničar energetike, elektromonter mreža i postrojenja, elektroinstalater, elektroenergetičar za mreže i postrojenja- specijalista, elektroenergetičar za električne instalacije- specijalista)
– Saobraćaj (vozač motornih vozila, tehničar drumskog saobraćaja)
– Trgovina, ugostiteljstvo i turizam- trgovac, trgovinski tehničar, turistički tehničar)
http://poslovnotehnickaskola.edu.rs/

Srednja medicinska škola “Sveti Sava” Beograd
– Pedijatrijska sestra- tehničar, Medicinska sestra- vaspitač, Medicinska sestra tehničar, Fizioterapeutski tehničar, Laboratorijski tehničar
http://srednjaskolasvetisava.edu.rs/

Srednja tehnička škola Bjeljina
– Poljoprivreda i prerada hrane, Šumarstvo i obrada drveta, Geodezija i građevinarstvo, Geologija rudarstvo i metalurgija, Mašinstvo i obrada metala, Elektrotehnika, Ugostiteljstvo I turizam
http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/zvanja-i-zanimanja/

LICENCE I SERTIFIKATI ZANATSKIH ZANIMANJA:
Mogućnost sticanja licenci i sertifikata, kao i dokvalifikacija i prekvalifikacija na više od 250 kurseva i profila srednjestručnog i zanatskog nivoa u Centru za obrazovanje Braća Stamenković iz Beograda.
http://www.bracastamenkovic.edu.rs/

O svemu što Vas interesuje u vezi sa Vašim obrazovanjem obratite se na telefon 064 920 45 48, ili u prostorijamam Centra za obrazovanje u Ul. Kralja Petra Prvog br.3 lokal 4, Jagodina.

Tagovi

Reklame

Reklame