Istorija Opšte

E-mail marketing

https://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/03/1-1.jpg
Šta je E-mail marketing?

E-mail marketing je način slanja komercijlne poruke za više korsnika, koričćenjem elektronske pošte. Prvi email je pre 42 godine, poslao Rej Tomlinson (Ray Tomlinson). Tokom protekle 42 godine, slanje poruka putem elektronske mreže, razvio se sasvim sigurno u jedan od najisplativijih oblika direktnog marketinga.

Gari Tuerk (Gary Thuerk) je u to vreme bio direktor marketinga kompanije Digital Ekvipment (Digital Equipment Corp). To je prvi čovek na svetu, koji je poslao više komercijalnih mailova. On je 1978. godine na preko 400 mailova, poslao reklamu za DEC mašine i zbog toga se smatra ocem spama (Father of Spam).

Ovaj vid reklamiranja je za većinu korisnika koji su taj mail primili, bila apsolutna novina. Nakon poslatih mailova krajnji efekat je za tadašnje vreme bio jednostavno fantastičan, jer je na osnovu poslatih mailova, prodato DEC mašina u vrednosti od 13 miliona dolara. Od početka korišćenja, elektronska pošta se pokazala kao izuzetno efikasno sredstvo direktnog marketinga.

Uvođenjem interneta 1991. godine, pokrenuta je prava revolucija u sistemu funkcionisanja, privatnog i poslovnog života ljudi. Za trgovce širom sveta na ovaj način je pokrenut novi način masovne komunikacije. Hotmail je prvi na svetu pokrenuo prvu i to potpuno besplatnu uslugu putem elektronske pošte. Prodavcima je opet na ovaj način, omogućen apsolutno novi pristup kupcima.

Do 90-tih godina, direktni B2C marketing je organizovan putem telefona ili pošte, a oba načina su bila izuzetno skupa. Mogućnost slanja reklama putem maila, prodavcima je omogućio izuzetno brz i efikasan način da dođu do kupaca. Elektronska pošta se smatrala pravom eksplozijom svih dotadašnjih marketinških rešenja.

Link ka sajtu odakle je skinuta fotografija:
www.clemmie.xyz/why-companies-need-to-embrace-the-future-of-email-marketing-now/

Reklame

apartmani Zlatar

Reklame