Istorija Opšte

Ležaljka za sunčanje

https://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/04/4-2.jpg
Ležaljka ili preklopna stolica, izrađena je uglavnom od drvenih ramova na koje je montirano platno.

Ovaj termin u sadašnje vreme uglavnom označava prenosivu stolicu na preklapanje, čiji su ramovi izrađeni od drveta sa jednom trakom od čvrste tkanine ili vinila, koje oblikuje sedište i naslon. Mada su postojale ovakve prenosive ležaljke, koje su kompletno bile napravljene od drveta.

Najstariji ostaci ovakvih ležaljki, datiraju čak iz bronzanog doba. Prenosne stolice kako ih još zovu, korišćenje su u Rimu, Grčkoj čak i u drevnom Egiptu. U srednjem veku, stolica za preklapanje se koristila i kao liturgijski deo nameštaja.

Vode se polemike ko je prvi osmislio i proizveo ovaj tip ležaljki. Iako su Britanci ti koji tvrde da su ležaljke baš oni izmislili, smatra se da je prvu ovakvu prenosivu ležaljku, projektovao i proizveo Amerikanaca Džon Čam (John Cham) 1855. godine. Džon je te godine prvi put predstavio patentirani dizajn, izuzetno jednostavne preklopne drvene stolice sa postavljenim udobnim tkanjem.

https://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/04/2-2.jpg
https://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/04/3-1.jpg

Na početku su ove stolice bile kompletno izrađene od drveta, a kasnije su delovi na kojima se sedelo i naslanjala leđa, prekrivan čvrstim platnom pa i trskom. Zanimljivo je da su ove stolice u Velikoj Britaniji nazivali „Parne stolice“. Preklopne ležaljke su bile naročito popularne krajem 19. i početkom 20. veka za vreme zlatnog doba putovanja na prekookeanskim brodovima. Ležaljke su na palubama brodova često bile unapred rezervisane.

Prenosive stolice su ubrzo postale izuzetno popularne i sastavni deo na palubama brodova tokom dugih krstarenja. Zbog načina korišćenja naziv stolice, ubrzo je bio promenjen u ležaljke. Kasnije je dizajn ležaljki, poboljšao Džon Tomas Mor (John Thomas Moore) 1886. godine.

https://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/04/2-3.jpg

Ovaj tip ležaljki je ubrzo na svojim palubama, posedovao i čuveni brod Titanik 1912. godine. Oznaka na kartonskoj ploči kojom je neki od putnika broda Titanik potvrđivao rezervaciju ležaljke, bila je vidljiva na čuvenoj fotografiji preživelih putnika na brodu Karpatia (Carpathia).

Osim na brodovima, prenosive ležaljke su kasnije sve češće korišćene u velikim javnim parkovima. Jedan od takvih parkova je čuveni londonski Hajd Park (Hyde Park), a najćešći korisnici ležaljki su bili ljubitelji sportskih događaja i to naročito ljubitelji kriketa.

https://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/04/1-1.jpg

Reklame

apartmani Zlatar

Reklame