Istorija Opšte

Vrste sajmova

Sajmovi su u suštini poseban oblik organizovanog tržišta.

To je mesto na kome dolazi do vremenske i prostorne koncentracije potražnje i ponude, koja dolazi sa raznih područja. Proizvođačima omogućava promovisanje proizvoda zainteresovanim kupcima, dok se kupci na sajmu mogu upoznati sa najnovijim tehnologijama i dostignućima u proizvodnji.

Podela sajmova:

1) Međunarodni 2) Specijalizovani 3) Opšti

Varijacije sajmova uključuju još:

1) Ulični sajam (Street fair) – sajam koji definiše i promoviše karakter komšiluka, a uglavnom se održava u nekoj od glavnih ulica nekog mesta ili grada.

2) Festival – ovo je događaj koji uglavnom organizuje neka zajednica. Organizovanje festivala se usmerava ka nekom osobenom aspektu te zajednice, kao i njenoj tradiciji ili religiji. Motiv za organizovanje festivala su najčešće nacionalni i lokalni praznici.

3) Fete – ovo je takozvani elaboratni festival i za vreme ovog festivala se organizuju proslave i zabave

4) Poljoprivredni, Opštinski, Regionalni, Županijski i Kantonski sajam (Agricultural, Municipal, Regional, County and Canton fair) – javni događaj na kome se promoviše: oprema, poljoprivreda, stočarstvo, sport i rekreacija, ruralne sredine, turizam…

5) Državni sajam (State fair) – najčešće obuhvata takmičare i eksponate, koji su pobedili u svojoj kategoriji tokom učešća na lokalnim sajmovima.

6) Sajam sajmova (Trade fair) – ovo je tip izložbe, koja omogućava da kompanije iz određenih tipova industrije, promovišu svoje najnovije usluge i proizvode, ali i da ispitaju trenutne mogućnosti tržišta i trenutne trendove.

7) Putujući karneval (Traveling carnival) – ovo je zabavni šou, koji sadrži: prodavce hrane, razne trgovce, organizovane igre veštine i igre na sreću, kao i nastup životinja.

8) Zabavni putujući sajam (Travelling funfair) – Ovaj tip sajma može biti male i srednje veličine, a on sadrži štandove i druge zabavne sadržaje.

Reklame

apartmani Zlatar

Reklame