sajmovi

Pokretački korak u budućnost

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, Beogradski sajam, 21-25. maj 2018.
https://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/04/Sajam-tehnike-1.jpg

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća (UFI), koji se ove godine održava od 21. do 25. maja, već decenijama je najveći i najreprezentativniji regionalni razvojno-tehnološki događaj u oblastima koje pokriva i jedan od najpouzdanijih pokretača, katalizatora i indikatora međunarodne privredne saradnje na polju tehnike, tehničko-tehnoloških dostignuća i inovacija.

Podrazumeva se da će, pod sloganom „Korak u budućnost“, akcenat Sajma tehnike 2018. biti na promociji inovacija i novih tehnologija, pre svega u domenu Industrije 4.0 i pametnih fabrika, te na digitalizaciji koja je revolucionarnim promenama u razvoju i načinu poslovanja kompanija omogućila radikalno povećanje produktivnosti i konkurentnosti. Vеć u predsajamskom periodu učesnici su najavili predstavljanje više od 100 tehničko-tehnoloških novosti i inovacija.

https://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/04/Sajam-tehnike-4.jpg
https://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/04/Sajam-tehnike-5.jpg

Jedno od počasnih mesta pripašće i investicijama u nove tehnologije, istraživanja i ljudski kapital, a u „lokalizovanim“ razmerama predmet sajamskog interesovanja biće i digitalizacija energetskog sektora, razvoj transportnih mreža, otvaranje logističkih centara i uvođenje intermodalnog transporta, što je i na regionalnom nivou možda i presudan faktoro ekonomskog i socijalnog razvoja.

Očekuje se da priliku da se nađu u ovakvom elitnom društvu i okruženju ove godine iskoristi više od 600 izlagača, od proizvodnih ili projektantskih kompanija, preko naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija i strukovnih organizacija, pa do start-up projekata i inovativnih pojedinaca. Od tog broja trećina je, po pravilu, iz inostranstva, iz oko 25 zemalja. Svoje nacionalne izložbe imaće Češka, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Austrija… Za potrebe izlagačkog, izložbenog i pratećeg programa učesnicima je na raspolaganju oko 20.000 kvm zatvorenog i kompletan otvoreni prostor Beogradskog sajma, a manifestacija uobičajeno privlači oko 30 hiljada posetilaca, pretežno poslovnih, uključujući i veliki broj inostranih. Poslednjih godina značajno je povećan broj kolektivnih poseta iz regiona, što je svojevrsno merilo značaja i ugleda ove sajamske manifestacije.

https://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/04/Sajam-tehnike-3.jpg

Sajam tehnike 2018. poštovaće tradicionalnu okosnicu sajamskih postavki, koja će povezivati po broju izlagača dominantnu izložbu alata, srce Sajma tehnike, Integru (alati, alatnе mašinе, numerički upravljanе mašinе, alatkе, obradni i merni centri), sa tek nešto manje brojnim izlagačima iz oblasti elektroenergetike, materijala i komponenti za industriju, zatim zavarivanja i merne opreme. Slede procesna tehnika, roboti, softver i komunikacione linije neophodne u proizvodnim procesima svojstvenim industrijskoj revoluciji četvrte generacije i industrijskoj automatizaciji. Sektor elektroenergetike i termotehnike podrazumeva opremu i uređaje za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, te telekomunikacije, merenje i izvore napajanja, instalacije, rasvetu za poslovne i stambene prostore, energetsku, industrijsku i kućnu elektronika, KGH klimatizaciju, metalurgiju i livarstvo, transport i logistiku itd.

U tematskom, izlagačkom i organizacionom pogledu ovogodišnja novost je ravnopravno učešće izlagača iz oblasti proizvodnje opreme i tehnologija za pripremu i prečišćavanje vode i gasova te proizvođača ambalaže, mašina i opreme za industrijsko pakovanje.

https://reklamirajte.se/wp-content/uploads/2018/04/Sajam-tehnike-2.jpg

U odnosu na prošlu godinu, novost je i činjenica da se visokim nivoom promotivnosti i ekspanzivnosti izdvojila grupa izlagača iz oblasti aditivne i 3D tehnologije (postupci i uređaji koji se koriste za izradu prototipova i funkcionalnih proizvoda od različitih materijala) i instalacija (elektro-instalacioni materijal, kablovi, provodnici itd.)

Na takav spektar tehničkih i tehnoloških sektora, sa snažnim fokusom na inovativnosti, naslanja se i obiman stručni i prateći program Sajma tehnike.

Ova manifestacija samo tako i može da ostane tehnička i tehnološka pokretačka snaga i pojedinačnih učesnika i ovog dela Evrope u celini.

Reklame

apartmani Zlatar

Reklame