Staro

CENTAR ZA OBRAZOVANJE, EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U JAGODINI

Kreiramo tvoj siguran put do posla iz snova!
5/5 - (1 vote)

Centar za obrazovanje, edukaciju i stručno osposobljavanje ima za misiju pospešivanje razvoja obrazovanja, edukacije i stručnog usavršavanja u mnogim oblastima srednješkolskog, strukovnog i akademskog visokog obrazovanja, kao i neformalnog obrazovanja.

Osnovan je u cilju stvaranja organizovane i stručne baze ljudskih resursa, koji će biti sposobni da u procesu tranzicije i globalizacije, a i kasnije, prepoznaju svoj interes i interes društva.

Ono što mi želimo da postignemo jeste obrazovanje, edukacija, stručno osposobljavanje i obučavanje pojedinaca, zarad stvaranja kvalitetnih stručnih kadrova u zemlji i inostranstvu.

Takođe, naš cilj je i  naučno- istraživački rad, plasiranje, prezentovanje naučnih poduhvata, kao i učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, kongresima, tribinama i dr.

Radi ostvarivanja svih pomenutih ciljeva Centar za obrazovanje Jagodina :

1. organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama stručne skupove, seminare, tribine, radionice, predavanja, obuke, konferencije, kongrese i druge oblike obrazovanja u ovoj oblasti;
2. objavljuje knjige i druge publikacije vezano za obrazovni, proizvodni sektor,ugostiteljski, turistički, ekološki, trgovački i dr., u skladu sa zakonom;
3. sarađuje sa univerzitetima, fakultetima, visokim školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave informisanjem i obrazovanjem građana u skladu sa ciljevima;
4. organizuje studijske posete relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
5. prikuplja i stavlja na raspolaganje u odgovarajućoj formi relevantnu literaturu i publikacije od interesa za korisnike usluga Centra.
6. sprovodi različite medijske i marketinške kampanje u skladu sa svojim
ciljevima;
7. organizuje redovna i periodična istraživanja pojava u društvu (ankete, panel uzorci i dr.), samostalno ili u saradnji sa specijalizovanim organizacijama;
8. samostalno se bavi naučno- istraživačkim radom;
9. radi na naučnim projektima.

TEST PROFESIONALNE ORIJENTACIJE

Profesionalna orijentacija je detaljan test vaših osobina i preferencija, kroz koji ćemo otkriti vaše talente, najjače i naslabije strane ličnosti, u kojem zanimanju ćete najviše uživati, biti srećni, uspešni i ostvareni. Saznajte da li posedujete veštine upravljanja, komunikacije sa ljudima, organizacione veštine ili imate potencijal da se razvijate u nekim drugim oblastima o kojima možda niste ni razmišljali. Uz pomoć testa profesionalne orijentacije bićete sigurni da je škola koju izaberete zaista ona koja odgovara vašim interesovanjima i sposobnostima.

Napomena: Test profesionalne orijentacije nije moguće raditi online jer je neophodno obaviti i usmeni razgovor sa psihologom.

Svi fakulteti rade po akreditovanim studijskim programima i imaju dozvolu za rad. Takođe, imaju i akreditovane online studije na daljinu (DLS- Distance learning system). Mogućnost plaćanja školarine na 12 rata, u cenu školarine su uračunati ispiti, udžbenici i overa semestra. Centar vam nudi i mogućnost pohađanja srednjih škola, kako redovne nastave, tako i vanredne dokvlalifikacije i prekvalifikacije.

Adresa:

Kralja Petra I, broj 3, lokal 4,
35000 Jagodina Srbija

Kontakt telefon:

+381 64 920 45 48

Reklame

apartmani Zlatar

Reklame