Istorija Opšte

Bilbordi kroz istoriju

Reklame su počele na otvorenom, a prepostavlja se da su se najranije poruke na otvorenom, pojavile najverovatnije na egipatskim spomenicima. Tadašnje vlade su urezivale na kamenje čitave propise i zakone te zemlje. Ovaj vid oglašavanja se može smatrati i najstarijim oblikom spoljnog oglašavanja.

Još su i pećinski ljudi na zidove pećina ucrtavali crteže, koji su za to vreme predstavljali pravu umetnost. Postavlja se pitanje kada je taj crtež iz umetnosti, prešao u marketing. Kada je Johan Gutemberg izumeo pokretni tip štampe 1450 godine, tada je nastao i moderan tip reklamiranja putem letka.

Kada je litografski proces doveden u to vreme do savršenstva, 1796. godine je napravljen prvi ilustrovani plakat, koji se može smatrati pretečom modernih bilborda. Primitivni tipovi su u vremenu, pre pojave motornih vozila, postavljani uz put. Ti bilbordi su ljudima koji su išli pešice, na konjima ili na neki drugi način, ukazivali na to da se neka gostionica nalazi na određenoj udaljenosti uz put. Uz naziv te gostionice navedeno je približno rastojanje od bilborda do nje, kao i neke pogodnosti koje je nudila: čista posteljina na krevetima, tip hrane, kao i parking mesto ili garaža u koju se moglo parkirati prevozno sredstvo poput kočija ili smestiti konj.

Nakon 1796. godine, plakati su se počeli masovno proizvoditi za potrebe marketinškog oglašavanja. Veliki problem bilborda koji su se proizvodili u to vreme i postavljali na otvorenom prostoru, bio je loš kvalitet papira. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, plakati nisu mogli izdržati promene poput kiše, vetra pa i sunca. Cirkusi su bili i prve kompanije koje su počele profitirati od ovog, tada novog oblika masovnog marketinga. Najranije poznato korišćenje bilbord marketinga u cirkusima datira još iz davne 1835 godine. Još pre početka 1900-te godine, bilbordi su se koristili kao izuzetno uspešan vid oglašavanja. To su tada bili veliki plakati pričvršćeni za čvrst predmet, a najčešće za objekte poput zgrada.

Pojava prvog motornog vozila Henrija Forda i njegovog modela T u prvom kvartalu 20. veka, doveo je do naglog porasta oglašavanja na bilbordima. Bilbordi su postavljani pokraj puta, kako bi reklame koje su bile postavljene na njima, privlačile pažnju vozača. Kako su motorna vozila imala sve veću brzinu kretanja, pojavila se i potreba postavljanja bilborda sve većih dimenzija. Bilbordi su bili sve veći, kako bi vozači tokom vožnje uspeli pročitati tekst i zapamtiti postavljene fotografije uz njega. Sećamo se priče našeg prijatelja koji je živeo u tadašnjoj Čehoslovačkoj, da na ulazu iz Austrije nije bila postavljena nikakva oznaka da se ulazi u tu zemlju. Ali je zato tu na ulazu u Čehoslovačku, bio uredno postavljen bilbord sa reklamom za Plzensko pivo.

Sredinom 1860. godine u Americi je bilo omogućeno zakupljivanje bilborda od strane kompanija za potrebe njihovih reklamnih kampanja. Nekoliko godina kasnije, tačnije 1872. godine, formira se prva Međunarodna Bilbord Asocijacija Severne Amerike (IBPANA). Eksplozivni rast oglašavanja na bilbordima u Americi, a kasnije u celom svetu, bio je direktno vezan za uvođenje Fordovog automobila. Ford je indirektno stvorio novu mobilnu publiku, zbog koje je prosperirala i marketinška industrija i kompanije koje su bilborde izdavale u zakup.

Dodajte komentar

Pošalji komentar

Reklame

apartmani Zlatar

Reklame