radiodifuzija_glavna
Istorija Opšte

Istorijat radiodifuzije

Prvo emitovanje radio prenosa, sastojalo se od Morseovog koda (Morse code). Radio prenos je emitovan iz privremeno napravljene radio stanice, koju je osmislio Guglielmo Markoni (Guglielmo Marconi) 1895. godine.

Uspešno emitovan prenos, bio je podstrek za dalja, tada možemo reći, pionirska istraživanja u ovoj oblasti od strane Alesandra Volta (Alessandro Volta), Andre Mari Amper (Andre Marie Ampere), Džordža Oma (Georg Ohm) i Džejmsa Klerk Maksvela (James ClerkMaxwell) i Hajnriha Herca (Heinrich Hertz). Emitovanje govora i muzike putem radio talasa, eksperimentalno je počeo između 1905. i 1906. godine, a komercijalno od 1920. do 1923. godine.

U prvo vreme radio stanice su svoj program emitovale putem dugih, srednjih i kratkih talasa. U kasnijem periodu, radio stanice su svoj program emitovale putem VHF talasa (Very High Frequency) te UHF (Ultra High Frequency). Mada je već 1890. godine pokrenut novi sistem koji je emitovao muziku, vesti, verske emisije, uživo predstave iz pozorišta, kao i prenos koncerata uživo. Ovaj sistem emitovanja radio programa, bio je moguć u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Mađarskoj i još nekim gradovima drugih zemalja, a dostupan za slušanje u domovima, putem konvencionalne telefonske linije uz posebno personalizovane slušalice. U Velikoj Britaniji je ovaj sistem bio poznat pod nazivom Elektrofon (Electrophone) i dostupan od 1895. do 1899. godine. U Francuskoj je ovaj sistem bio nazvan Teatrofon (Theatrophone), a u Mađarskoj Telefon Hirmondo. 1907. godine se pojavljuje programski vodič sistema Telefon Hirmondo, koji je veliki broj radio stanica, koristio čak i 30 godina kasnije.

Do 1950. godine skoro svaka od zemalja na svetu, imala je svoj RTV sistem, koji je najčešće vođen i kontrolisan od strane vlada tih država. Alternativni načini su omogućavali i komercijalne radio stanice u privatnom vlasništvu, kao što je to bio slučaj u Americi. Kasnije je u nekim zemljama omogućeno, da osim radio stanica pod kontrolom države, bude dozvoljeno i privatno vlasništvo. Ovaj sistem je bio sproveden u Australiji već 1924. godine, a u Kanadi 1932. Zanimljiva je informacija, da je do 1955. godine, skoro svaka porodica u Evropi, Japanu i Severnoj Americi, imala radio aparat.

Najveću promenu u povećanju broja korisnika koji su imali radio aparat, dolazi 1960. godine, kada je bio osmišljen i napravljen jeftin, takozvani portabl tranzistorski radio. Na ovaj način su sada skoro svi ljudi širom sveta, mogli sebi kupiti tranzistor i slušati radio programe stanica širom sveta.

Dodajte komentar

Pošalji komentar

Reklame

apartmani Zlatar

Reklame