Istorija Opšte

Marketing u Antici

Mnoge studije su dokazale, da su se još u antičko doba proizvodi, brendirali, označavali se i pakovali pre prodaje. Nakon gradske revolucije u Mesopotamiji, koja se desila još u 4. veku pre Nove ere, brendiranje proizvoda je bilo neophodno, tvrdi David Vengrov (David Wengrow).

Vengrov smatra da su velike ekonomije u 4. veku pre Nove ere, počele masovnu proizvodnju tekstila, kozmetike pa i alkoholnih pića. Zanimljivo je da su stara društva u to vreme, postavile veoma stroge forme kontrole kvaliteta svakog proizvoda. Kompanijama iz tog doba je od svega bilo najvažnije da se potencijalnom kupcu, prenese pozitivna informacija o kvalitetnom proizvodu i to kroz brendiranje.

Proizvođači su tada otišli korak dalje i napravili jednostavne kamene pečate sa kojima su obeležavali svaki proizvod. Vremenom su kameni pečati zamenjeni glinenim, koji su sadržavali impresivne slike. Slike su često često bile u vezi identiteta proizvođača, dajući proizvodu ličnost.

Dijana Tvede (Diana Twede) tvrdi da su tadašnjim proizvođačima, bile izuzetno važne oznake koje su stavljali na svoje proizvode, a da su bile u funkciji potrošača, naročito kada su paketi sa proizvodima, bili predmet raznoraznih transakcija.
Proizvod koji je izdvojila bile su amfore. Svaka koja je bila prodavana tokom trgovine na prostoru Mediterana između 1500 i 500 godine pre Nove ere, bila je obeležena sa etiketama izgledom primerenim za to doba. Svaka etiketa je prvenstveno pružala informaciju o samoj transakciji.

U velikoj meri pre opismenjavanja ljudi, amfore i oznake na njima, prenosile su tadašnjim kupcima informaciju o sadržaju proizvoda, kvalitetu, regiji porekla, pa čak i o identitetu proizvođača. Reid i Moore tvrde da su karakteristične oznake i oblici tadašnjih proizvoda, koji su bili upakovani u kutijama koje se mogu smatrati pretečom kontejnera, mogu sa pravom nazvati protipom sadašnjih brendova (proto-brands).

Dodajte komentar

Pošalji komentar

Reklame

apartmani Zlatar

Reklame