Istorija Opšte

Marketing u modernom dobu

Marketing je u današnje vreme poznat, kao napredni spoj tehnologije i strategije. Međutim to nije bilo baš uvek tako i kao što znamo, marketing je imao svoje skromne početke. Na samom njegovom početku se jednostavno pokušavalo sa prodajom roba i usluga.

Mnogi koji se i danas bave ovom tematikom i ne znaju da je stalna ideja za prodaju kroz marketing, stara koliko i sama civilizacija. Čim su prodavci još pre nekoliko hiljada godina počeli promovisati svoj proizvod ili uslugu kako bi je što bolje prodali, verovatno nisu ni znali da to rade kroz tehniku koja se zove marketing. Napor koji je ulagan da bi se razvila što bolja komunikacija između prodavca i kupca, započet je još u vreme drevne Kine i Indije.

Ideja marketinga je započela za vreme industrijske revolucije. Masovna proizvodnja raznih proizvoda, stvorila je potrebu kod proizvođača da naprave što zanimljiviji i korisniji proizvod. Naravno nakon napravljenog proizvoda, morali su pronaći što sofisticiraniji pristup potencijalnom kupcu, obaveštavajući ga o novom proizvodu.

Sa početkom 20. veka na tržištu su se svakodnevno pojavljivali novi proizvodi sve većeg broja kompanija i kasnih 1940-tih, zbog sve veće ponude u tadašnjem poslovnom svetu se osećala sve veća napetost. Zbog potrebe da kompanije promovišu svoje proizvode, otvara se sve više medijskih kuća. Potreba da se prodaja poveća pomoću tehnike marketinga, bila je sve veća.

Početkom 1960. tržišta postaju zasuta velikim brojem različitih proizvoda i tada nastaje žestoka konkurencija. Pojavljuje se sve veća potreba da se zadrže stari i animiraju novi kupci, pa su se zbog toga kompanije počele angažovati stručnjake u području direktnog marketinga. To je vreme kada su čitave kompanije počele posvećivati čitave oblasti njihovog poslovanja, samo u svrhu marketinga proizvoda ili usluga kompanije. Tada su se marketing menadžeri počeli uključivati u strateško planiranje. Njihov doprinos tada kao i u današnjem modernom marketingu bio je u odabiru metoda komunikacije informacija o uslugama, proizvodima i onaj ništa manje važan u određivanju cena.

Kasnih 1990-tih svet marketinga je naglo počeo da se menja. U isto vreme kada je osmišljena usluga ili je osmišljen i napravljen proizvod, već tada je bio razvijen i sam brend. U kompanijama širom sveta su shvatili, kako je osim dobro napravljenog proizvoda, isto tako bilo važno izgraditi što kvalitetniji i efikasniji brend. Sa novim načinom razmišljanja, sprovođenjem marketinga i brendiranjem proizvoda, pojedine kompanije su povećale prodaju svojih prodaja i usluga čak i do 49%.

Dodajte komentar

Pošalji komentar

Reklame

apartmani Zlatar

Reklame