Istorija Opšte

Istorijat Marketinga

Prema nekim etimolozima, termin „Marketing“ se pojavio u nekim rečnicima još u 16. veku. Ovaj termin se odnosio na proces kupovine i prodaje na tržištu.

Savremena definicija marketinga, kao procesa prelaska robe od proizvođača do potrošača sa posebnim naglaskom na reklamiranje i prodaju, prvi put se pojavio u zvaničnom rečniku 1897. godine. Pojam marketing je izveden iz latinske reči Mercatus koja je u prevodu znači Tržište.
.

Istoričari marketinga su preduzeli značajna istraživanja o samom nastanku marketinga, ali se nisu mogli složiti, kada je marketing kao pojam prvi put nastao. Neki istraživači opet tvrde, da se marketing u praksi primenjivao još u Antičko doba. Dok su opet drugi tvrdili, da se marketing u svom modernom obliku, pojavio i bio u vezi sa porastom potrošačke kulture u 17. i 18. veku na prostorima sadašnje Evrope. Ima i onih koji tvrde da je moderan marketing u potpunosti realizovan tek u narednim decenijama, posle industrijske revolucije u Engleskoj, odakle se kasnije proširila na celu Evropu i Severnu Ameriku.

U Holandiji i još nekim zemljama su smatrali, da se pojavljivanje različitih datuma o nastanku marketinga, moglo objasniti zbog različitih tumačenja i definisanja marketinga. Smatrano je da se savremeni marketing spominjao kao „planiran i programiran repertoar stručne prakse, uključujući aktivnosti kao što su diferencijacija proizvoda, segmentacija, pozicioniranje i marketinške komunikacije u odnosu na postojeće tržište, kao jednostavan obrazac distribucije i razmene“.

Proučavanje istorije marketinga kao discipline ima smisla, jer se na taj način mogu definisati osnove marketinga. Praksa marketinga poznata je vekovima, ali se sam termin „marketing“ koristio za opisivanje komercijalnih aktivnosti, kupovinu i prodaju proizvoda ili usluga. Upotreba marketinga bila je popularna i sve više korišćena u kasnom 19. veku. Proučavanje istorije marketinga kao akademskog područja, pojavilo se u ranom dvadesetom veku.

Dodajte komentar

Pošalji komentar

Reklame

apartmani Zlatar

Reklame